Pesa Sınavları Ortaokul


PESA ORTAOKUL

Ortaokul Sınavlarımız Milli Eğitim Bakanlığı müfredatlarına %100 uyumlu hazırlanmaktadır. Yıl içerisinde 6 adet sınav uygulanmaktadır.

- Sınavların konu kazanımları sınav tarihine kadar işlenen konu ve kazanımları kapsamaktadır. Sınavdan önce sitemizde konu kazanımlar yayınlanmaktadır.

- Sınavlarımızdaki sorular o sınava özel hazırlanmış sorulardır. Alıntı soru kullanılmaz. Bu sayede değişen soru tiplerine uygun sınavlardır.

- LGS sınavı baz alınarak soru tipleri belirlenir. Puanlama LGS mantığında 500 puan üzerinden hesaplanır. 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.

- Eğitim Öğretim yılının başında öğrencinin tatil dönüşü durumunu görmek için Hazır Bulunuşluk Sınavı yapılmaktadır. Bu sınav bir önceki yılın konu kazanımlarını kapsamaktadır.

- 8. Sınıflar için 4. dönem 2 adet birebir LGS sınavı yapılmaktadır. 8. Sınıflarda standart 2 oturum olarak yapılmaktadır. İsteğe bağlı tek oturumda yapılabilir.

Seviye Ders Soru Sayısı Online Basılı Sınav Sayısı
5. Türkçe (15)
Matematik (15)
Fen Bilgisi (15)
Sosyal Bilgiler (10)
Din Kültürü (10)
İngilizce (10)
75 Soru Evet Evet HBS + 6 Sınav
6. Türkçe (15)
Matematik (15)
Fen Bilgisi (15)
Sosyal Bilgiler (10)
Din Kültürü (10)
İngilizce (10)
75 Soru Evet Evet HBS + 6 Sınav
7. Türkçe (15)
Matematik (15)
Fen Bilgisi (15)
Sosyal Bilgiler (10)
Din Kültürü (10)
İngilizce (10)
75 Soru Evet Evet HBS + 6 Sınav
8. Sözel Oturum Türkçe (20)
Sosyal Bilgiler (10)
Din Kültürü (10)
İngilizce (10)
50 Soru Evet Evet HBS + 6 Sınav
8. Sayısal Oturum Matematik (20)
Fen Bilgisi (20)
40 Soru